ปั๊มสูบน้ำมันแบบเฟือง

หมวดหมู่การบริการ : เกียร์ปั๊ม

รายละเอียดการบริการ :

ปั๊มสูบน้ำมันแบบเฟือง Koshin GB/GC Series

         Koshin GB Series และ GC Series เป็นปั๊มน้ำแบบเฟือง ที่ออกแบบมาสำหรับใช้สูบถ่ายของเหลวประเภทน้ำมัน น้ำทะเลและสารเคมี สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งขนาดตั้งแต่ 13 mm. (1/2″) - 25 mm. (1″)

         ปั๊มเฟือง Koshin GB Series เป็นปั๊มเฟืองเหล็กที่เหมาะสำหรับใช้สูบถ่ายของเหลวประเภทน้ำ น้ำทะเล กรดอ่อนและสารเคมีต่างๆ  ส่วนปั๊มเฟือง Koshin GC Series เป็นปั๊มเฟืองทองเหลืองเหมาะสำหรับสูบถ่ายของเหลวประเภทน้ำมันก๊าด น้ำมันเบา น้ำมันหยอดเครื่องจักรและน้ำมันเตา เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง