ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้า (ชนิดพลาสติก)

หมวดหมู่การบริการ : ปั๊มสูบน้ำมัน

รายละเอียดการบริการ :

           Koshin “fill pump” เป็นปั๊มเติมน้ำมันระบบไฟฟ้า ที่ออกแบบมาสำหรับใช้สูบถ่ายน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร ทรงสูง ไม่ว่าจะเป็นถังเหล็ก หรือถัง PVC ตัวปั๊มทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นปั๊มสูบน้ำมันไฟ ไฟ DC 12v, DC 24v ในรุ่น FD Series และใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220v-240v ในรุ่น FA100 และ FR200 โดยทั้งทุกรุ่น จะมีสวิตช์ปิด-เปิดสำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่ตัวปั๊ม และมีวาล์วบีบจ่ายน้ำมันที่หัวจ่ายน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับถ่ายเทน้ำมันหรือของเหลว จากถัง 200 ลิตร ทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล เป็นต้น
Categories : Fill Pump
Tags : Fill pump, koshin fa100, koshin fd series, koshin fr200, ปั๊ม สูบน้ำมันจากถัง200ลิตร, ปั๊มน้ำ, ปั๊มสูบน้ำมัน, ปั๊มสูบน้ำมัน koshin, ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้า, ปั๊มสูบน้ำมันอัตโนมัติ, ปั๊มสูบน้ำมันไฟ DC12v, ปั๊มสูบน้ำมันไฟ DC24v
ปั๊มสูบน้ำมันระบบไฟฟ้า Koshin “Fill pump” ปั๊มสูบน้ำมันจากถัง 200 ลิตร

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง