เครื่องวัดอัตราการไหล

หมวดหมู่การบริการ : เครื่องวัดอัตราการไหล

รายละเอียดการบริการ :

เครื่องวัดอัตราการไหล 
ใช้สำหรับของไหลทุกชนิด

ขนาดท่อ : ตั้งแต่ ½” – 24”
วัสดุ : เหล็ก, สแตนเลส, เทปล่อน
ส่งสัญญาณ : Pulse, Analogue 4-20 ma
ใช้สำหรับงานวัดน้ำเสีย, น้ำดี, ของเหลวประเภทน้ำมัน, น้ำเคมี

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง